Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Θόλος στα κατώγια της Αγίας Παρασκευής


Κρανιά στον κάμπο


Ο Πάνω Μαχαλάς το 1930


Η κλασική φωτογραφία που δείχνει την προπολεμκή μορφή του οικισμού.
Για να προσανατολιστούμε, το μεγάλο κτίριο αριστερά είναι η Παλιά Λαμπριάδειος (σημερινή Αιθουσα Πολλαπλών εκδηλώσεων) και το σπίτι στην κάτω δεξιά γωνία είναι του Πατσιούκα.
Υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τη σημερινή μορφή του οικισμού, όπως, για παράδειγμα, παλιά σπίτια, αλλά και αλλαγές στη βλάστηση.
Μπορούμε να δούμε, κάτω από τον Αη-Δημήτρη, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η παιδική χαρά, την αποθήκη που συγκέντρωναν επί Τουρκοκρατίας το φόρο της δεκάτης (το 10% της γεωργικής παραγωγής). Δεξιά αυτού του κτιρίου βλέπουμε το πατρικό του Φωκίωνα Καρανίκα, πιο πάνω από το σημείο που έχει τώρα κατασκευάσει το σπίτι του. Επίσης, κάτω από τον Ξενώνα Πρίμουλα, φαίνεται ένα σπίτι, στο χώρο της Πάνω Πλατείας και δεξιότερα το Δονάτικο (το σπίτι που έκαψαν οι Γερμανοί, επειδή βρήκαν σφαίρες), το οποίο βρισκόταν στο οικόπεδο αριστερά από το καφενείο του Τσιγαρά. Και, φυσικά, ο Πάνω Μαχαλάς είναι γεμάτος σπίτια που δεν υπάρχουν σήμερα. Ξεχωρίζει και το Τσενάτικο, στην κορυφή του λόφου Γκουμπλάρια.
Πολλές φορές, έχουμε συζητήσει για την ανάγκη συγκέντρωσης παλιών φωτογραφιών. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα βρεθούν εθελοντές να αναλάβουν πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τους δύο Συλόγους του χωριού μας.

Ο Γιάννης Λαμπρίδης περιγράφει το χωριό του


«Ἡ κωμόπολις αὔτη (τὰ Ἄνω Σουδενά) κειμένη εἰς τοὺς πρόποδας πέντε λόφων, ἔχουσα διαστήματα μεταξὺ τῶν οἰκιῶν, τῶν πλείστων διορόφων, μεγάλα, καὶ περικυκλουμένη πανταχόθεν ὑπὸ καρύων, δρυῶν καὶ ἄλλων δένδρων, μακρόθεν παρίσταται ἀξιοθέατος. Διασχίζεται δὲ ὑπὸ λάκκου, δι’ οὐ ὕδωρ ἄφθονον πρὸὀλίγων ἐτῶν ἐπήνεγκε καταστροφὴν κήπων, οἰκιῶν κτλ..
Κάτωθεν δὲ τῆς κωμοπόλεως ταύτης ἀρχομένη ἐκτείνεται κοιλὰς εὔφορος καὶτερπνοτάτη। Οἱ κάτοικοι ταύτης διακρίνονται ἰδίως ἐπὶ τῇ αὐστηρὰ οἰκονομία, τιμιότητι καὶ δραστηριότητι। Διὸ καὶ οἱ περισσότεροι τούτων ὑπερεπλούτησαν, καὶ μάλιστα οἱ ἐν Ῥαδομηρίω, Τζιομαγιὰ καὶ Ἀλεξανδρεία ἐμπορευόμενοι
….»

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Καλώς ορίσαμε!!!


Γεια χαρά!
Καλώς ορίσαμε!
Για καλωσόρισμα, ανάρτησα μια περιγραφή του χωριού μας από το Γιάννη Λαμπρίδη και μια φωτογραφία από εκδρομή των Πανωσουδενιωτών στην Κέρκυρα,το 1979 ή το 1980. Για να ανακαλύψουμε και να θυμηθούμε πρόσωπα...

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ἄνω Σουδενὰ εἰς τὸ κυρίως
Παλαιοβούνιον, ὧν τάς κανονικὰς καὶ ἀξιολόγους οἰκίας οὐδεμία τοῦ τμήματος κώμη
ἔχει. Πολλὰ τῶν οἰκημάτων εἶναι μεγαλοπρεπῆ καὶ ἐν εἴδει ἐξοχικὼν πύργων,
περιφραττόμενα ὑπὸ λιθίνων περιβόλων, ἐγκλειόντων πλὴν τῆς οἰκίας αὐλὰς
εὐρυχώρους, κήπους μικροὺς καὶ ὀμβροδέκτας, ὣς παραρτήματα τῶν οἰκιῶν
ὑποχθόνια. Ἡ ἐν τῷ μεσοχωρίω βαθεῖα σκιὰ μεγαλοπρεποῦς πλατάνου ἀναψύχει ἐν ὥρᾳ
θέρους τοὺς ἐκ τῶν ἀσπρολίθων οἰκιῶν καὶ λόφων θαμβωμένους ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ
καταπεπονημένα σώματα ἐκ τοῦ γυμνοῦ ἐδάφους