Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Β΄ Φθινοπωρινό Σχολείο Άνω Πεδινών


 

Το Εργαστήριο Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστήμιου  και τη συμμετοχή μελών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημοκρίτειου Παν. Θράκης, Πανεπιστημίου Αιγαίου, και του ΚΕΕΛ, οργανώνουν το Β’ Φθινοπωρινό Σχολείο στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου.

Επιστημονικά πεδία και στόχοι
Το Φθινοπωρινό Σχολείο οργανώνεται πάνω σε τρία επιστημονικά πεδία:
·         την Εθνογραφία/Ανθρωπολογία της Εργασίας,
·         την Εργασία και την Κοινωνική Στρωμάτωση και
·         την ιστορία της Εργασίας.
Έχει δε ως μακροπρόθεσμο στόχο να παρέχει γνώση, καθώς και θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για:
·         την προσέγγιση και την κατανόηση της αλλαγής των δομών, των αντιλήψεων, των πρακτικών και στρατηγικών για την εργασία, καθώς και την ανίχνευση των τρόπων που διαπλέκονται οι διάφορες όψεις των σύγχρονων ανισοτήτων με το πεδίο της εργασίας,
·         τη διερεύνηση των ιστορικών μετασχηματισμών της εργασίας και της σημασίας που αυτή είχε και έχει για τη μορφή, τη συνοχή ή την αστάθεια των κοινωνιών,
·         την κατανόηση της έννοιας της εργασίας, όχι μόνον ως συντελεστή της παραγωγής, αλλά και ως διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής, ως κοινωνική δράση που δημιουργεί και εμπεριέχει σχέσεις, νοήματα, αξίες και πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια,
·         την ανάδειξη των ιστορικών/κοινωνικών υποκείμενων ως ενεργών υποκειμένων δράσης και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αυτά συγκροτούν την ταυτότητά τους, αλλά και σχέσεις, συγκρούσεις, πεδία εξουσίας και διαμορφώνουν ξεχωριστές λογικές, στρατηγικές προσαρμογής και ένταξης στον σύγχρονο κόσμο της οικονομίας της αγοράς.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής & διαμονής
Οι εργασίες του Φθινοπωρινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου 2012 - 7 Οκτωβρίου 2012, στη Λαμπριάδειο Χειροτεχνική Σχολή, Άνω Σουδενών. Η διαμονή των συμμετεχόντων θα είναι στον ίδιο χώρο.

 
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Β’ Φθινοπωρινό Σχολείο Άνω Πεδινών, καθώς και για το Α’ Θερινό Σχολείο Άνω Πεδινών στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.hist-arch.uoi.gr/kosmosergasias/autumnschool_anopedinon/invitation.htm  
Από την επιτόπια έρευνα του περσινού Σχολείου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου