Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Συμμετοχή ντόπιων στο Φθινοπωρινό Σχολείο

Η φιλοσοφία της διοργάνωσης του Φθινοπωρινού Σχολείου περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών με την τοπική κοινωνία, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους μόνιμους κατοίκους του Ζαγορίου.
Σ' αυτά τα πλαίσια, όποιοι χωριανοί επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα, επικοινωνώντας με τον Βαγγέλη Παπιγκιώτη.
Υπενθυμίζουμε ότι το Φθινοπωρινό Σχολείο οργανώνεται πάνω σε τρία επιστημονικά πεδία:
·         την Εθνογραφία/Ανθρωπολογία της Εργασίας,
·         την Εργασία και την Κοινωνική Στρωμάτωση και
·         την ιστορία της Εργασίας.
Έχει δε ως μακροπρόθεσμο στόχο να παρέχει γνώση, καθώς και θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για:
  • την προσέγγιση και την κατανόηση της αλλαγής των δομών, των αντιλήψεων, των πρακτικών και στρατηγικών για την εργασία, καθώς και την ανίχνευση των τρόπων που διαπλέκονται οι διάφορες όψεις των σύγχρονων ανισοτήτων με το πεδίο της εργασίας,
  • τη διερεύνηση των ιστορικών μετασχηματισμών της εργασίας και της σημασίας που αυτή είχε και έχει για τη μορφή, τη συνοχή ή την αστάθεια των κοινωνιών,
  • την κατανόηση της έννοιας της εργασίας, όχι μόνον ως συντελεστή της παραγωγής, αλλά και ως διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής, ως κοινωνική δράση που δημιουργεί και εμπεριέχει σχέσεις, νοήματα, αξίες και πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια, 
  • την ανάδειξη των ιστορικών/κοινωνικών υποκείμενων ως ενεργών υποκειμένων δράσης και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αυτά συγκροτούν την ταυτότητά τους, αλλά και σχέσεις, συγκρούσεις, πεδία εξουσίας και διαμορφώνουν ξεχωριστές λογικές, στρατηγικές προσαρμογής και ένταξης στον σύγχρονο κόσμο της οικονομίας της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου