Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
O όρος «human economy» αναφέρεται σε μια οικονομία που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ατόμων και των κοινοτήτων και όχι μόνο έναν στενό ατομικισμό και παράλληλα σέβεται το περιβάλλον, στη λογική μιας οικολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Πού βρίσκεται, που εδράζεται η οικονομία αυτή;
Υπάρχουν πολλά  παραδείγματα μιας «πολυφωνικής οικονομίας» (plural economy), που μπορεί να συμπεριλαμβάνει μια «οικολογική οικονομία», μια οικονομία μικρής κλίμακας, μια οικονομία βασισμένη στο «δίκαιο εμπόριο» (fair trade) ή ακόμη μια «εργατική οικονομία» απέναντι σε μια «καπιταλιστική οικονομία». Τέλος, μια οικονομία «άτυπη», που αντιπαραβάλλεται στους μακροοικονομικούς κεντρικούς σχεδιασμούς. Με δυο λόγια, μια οικονομία που αντιστρατεύεται την απρόσωπη και μηχανιστική έννοια της «αγοράς», που θεωρήθηκε ότι μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα από μόνη της, στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού.

Παράδειγμα οικονομίας μικρής κλίμακας
Η κάλυψη σε μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αναγκών διατροφής μπορεί να καλυφθεί σε επίπεδο αυτοκαταναλωτικής παραγωγής ή συνεργατικές καλλιέργειες κλπ.

Ερωτήματα που προκύπτουν:
Πόσο ανεξάρτητη από την «αγορά» μπορεί να είναι μια οικονομία «μικρής κλίμακας»; Ποια είναι η έκταση μιας «άτυπης οικονομίας» και σε ποιο βαθμό μια οικονομία τέτοιου είδους είναι βιώσιμη εντός μιας κρατικής ή υπέρ-κρατικής γραφειοκρατίας; Με ποιους μηχανισμούς μπορεί να επιβληθεί το «δίκαιο εμπόριο» έξω από τους κανόνες της «αγοράς» και χωρίς απαιτήσεις «κεφαλαίου»;
Πόση μπορεί να είναι η εμβέλεια μιας ανταλλακτικής οικονομίας, για παράδειγμα, που δεν έχει ως ορίζοντά της γειτονικές περιοχές ή κοινότητες παραγωγών αλλά τον παγκοσμιοποιημένο χώρο κ.ο.κ.;
Με άλλα λόγια: Μπορεί σήμερα μια απαιτητική οικονομία με διαμορφωμένους παραγωγικούς και καταναλωτικούς κανόνες από το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα να λειτουργήσει χωρίς αγορά; Και τι θα απαιτούσε η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου;

Στα  πλαίσιο αυτό θα γίνει μια προσέγγιση με βάση την εθνογραφική εμπειρία του Βασίλη Δαλκαβούκη από την περιοχή του Ζαγορίου, δηλ πρακτικές  που εφαρμόζονται στο Ζαγόρι και στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες εμπίπτουν στο αντίστοιχο πεδίο.
Επίσης σχετικά με τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η οποία εμπεριέχει την πιο πάνω αρχή, θα γίνει συζήτηση για τις προοπτικές που δίνει για την μετάβαση σε ένα μια άλλη κοινωνική και οικονομική οργάνωση πέρα από το κράτος και την αγορά έτσι όπως λειτουργεί σήμερα. 
Παράλληλα θα παρουσιαστούν και αντίστοιχα σύγχρονα συνεργατικά εγχειρήματα.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου