Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Αγγελίες
Διατίθεται ἀπόγνωσις
εἰς ἀρίστην κατάστασιν,
καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.
Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.


Ανεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον
ἔδαφος πωλεῖται
ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.


Καὶ χρόνος
ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.


Πληροφορίαι: Αδιέξοδον
Ὥρα: Πᾶσα.


Ποίημα της Κικής Δημουλά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου